In het najaar verhuizen wij en mijn praktijk naar de Minderbroedersrui te Antwerpen!